Loading... Loading...

Heidelberg 2019 – Keramische Kunst aus Tschechien

Zwischen Prag und Budweis

Galerie Marianne Heller
21/7 1/9/2019
Společná výstava nikdy není jen prostým součtem prací jednotlivých autorů – účastníci se vzájemně ovlivňují a inspirují, sledují, kam se posouvá tvorba kolegů výtvarníků. A jak s úsměvem dodává Jiří Laštovička, v neposlední řadě je to také ten nejlepší „bič“, který autora donutí zhmotnit vize, které už dlouho nosí v hlavě. Dokončit to, co by jinak možná navždy zůstalo pouze na papíře. Výše uvedené platí i o pravidelném heidelberském setkávání českých keramiků, které se letos v univerzitním městě koná už popáté.
Výtvarníci, kteří se na výstavě potkávají, netvoří uměleckou skupinu, nemají všichni společnou alma mater ani nepracují ve stejném koutu Česka – jak ostatně naznačuje i název výstavy Zwischen Prag und Budweis. Spojuje je ale zvláštní souznění. A s touto chemií dokáže galeristka Marianne Heller skvěle pracovat. Společné výstavy keramiky se navíc v Česku příliš nepěstují, a tak je Heidelberg dokonce jedním z mála míst, kde mohou návštěvníci vidět práce více českých autorů pod jednou střechou.
Letošní ročník výstavy je zároveň loučením s mužem, kolem nějž se ty předchozí točily. Českobudějovický sochař Tomáš Proll zemřel po dlouhé nemoci 9. září 2017. Průřez tvorbou autora, který se na jihu Čech proslavil mimo jiné bronzovou kašnou oslíka nebo soškou Jihočeské Thálie, kterou jsou každoročně oceňováni nejlepší herci, představují v Heidelbergu jeho dědicové. Jiří Laštovička letos na výstavu přiváží například své hravé stínohry z porcelánu, které návštěvníka vrátí do dob bezstarostného dětství, kdy si na stěny pokoje „promítal“ neforemné zajíce a jeleny upletené z prstů a bezbřehé dětské fantazie. Třetí účastnicí je Elzbieta Grosseová se svým cyklem nazvaným Transformace. Právě tento princip je základním hybným momentem její tvorby od roku 2014. Její snahou je vyjádřit životni příběhy pomocí geometrických tvarů, jejich působení na sebe, hrubosti, křehkosti, napětí i destrukce.
Česká keramika měla vždy ve světě dobré jméno, stejně jako otevřené publikum z inspirativního univerzitního města Heidelberg. Může tedy existovat lepší spojení?!

enjoyed it? Share it

Facebook